Счетоводство. Персонал, заплати и осигуровки. Данъчни консултации.
 
Постигнете повече с по-малко усилия Концентрирайте се върху това което е важно за Вас,  https://company-free-registratoion-in-bulgaria.business.site
  • Спестявате до 50% от Вашите счетоводни разходи
  • Увеличавате Вашите приходи със същия персонал
  • Вашия бизнес нараства, а Вие нямате проблеми с персонала
  • Никога вече обучение на нови счетоводители
  • Счетоводство и данъчна защита
  • 24- часов достъп до информацията
  

                                     1. Защо да избера фирма Парамаунт Сървисис за свой счетоводител?  Какво ги отличава от останалите десетки такива в Интернет?        Гарантираме:

а) Най-добрите цени за София и страната; 

б) Консултации в рамките на деня без заплащане за експресно обслужване;

в) Покриване 100% за наша сметка на всички щети, глоби, санкции и т.н., възникнали в резултат на наши съвети/консултации;

г) Бърз, лесен и неформален контакт с нас 24 часа в денонощието - нямаме работно време;

д) Готови сме да обсъдим и да се съобразим изцяло с Вашите потребности и очаквания - по всяко време.

2. Ниски цени но винаги високо качество на обслужване. Придържаме се всяка минута към ценностите в които вярваме: Лоялност, Почтеност и Отговорност.

3. Обслужване на Клиента без компромиси с качеството на услугата. Спазваме обещанията си независимо какво ни струва това.

4. Вие сте по-важни от нас. Интересува ни как можем да Ви помогнем за Вашия бизнес успех, т.е., как да заработим на 100% нашите възнаграждения. Умеем да слушаме.

 

Регистрация на фирми. Най-ниската цена на пазара за фирмени регистрацииhttps://paramounts.bg/регистрация-на-фирми/      

Предлагаме нова пакетна услуга за регистрация на фирма :

·       Регистрация в Търговски регистър:

 а) 50.00 лева за фирми на български граждани;

б) 120.00 лева за фирми на чужди граждани (оскъпяването е заради преводачески и адвокатски услуги);

·       Откриване банкови сметки – безплатно;

·       Регистрация по ЗДДС  - безплатно;

·       Данъчен адрес – безплатно;

 

Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт Сървисис, https://company-free-registratoion-in-bulgaria.business.site

За останалите Клиенти цените са с 30% по-високи.  

 

Paramount Services Outsource предлага пълно счетоводно обслужване за :

 1) Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД); 2) Предприятия с нестопанска цел : сдружения и фондации (ЮНЦЛ);
3) Търговски представителства;
 4) Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на Р България чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.
 
 Предлагаме данъчен адрес и поемане напълно на кореспонденцията с данъчни и осигурителни власти, https://paramounts.bg/счетоводни-услуги/ 
 

Вътреобщностни доставки, придобивания. Интрастат услуги / отчетност.
Парамаунт Сървисис ЕООД предлага най-добрите цени за счетоводни услуги в София и страната.
Пълно счетоводно обслужване онлайн - нито минута загуба на време с излишна и скъпоструваща администрация на бизнеса Ви
 Имаме удоволствието да Ви предложим счетоводни услуги изцяло съобразени с Вашите нужди.

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.