НАШАТА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

НАШАТА ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА
 • Поверителност на информацията.
 • Постоянни проверки и вътршен контрол на сигурността на информацията.
 • Запазване в тайна на финансовите измерители на бизнеса на клиентите ни.
 • Ограничен и контролиран достъп до важната информация.

Защо Парамаунт Сървисис: Ценим Вашето време. Обслужва Ви екип сплотен преди всичко от общи ценности. Нямаме работно време. Пишете ни когато пожелаете и ние ще се свържем в посочено от Вас удобно време!

 

СИГУРНОСТ НА СИСТЕМАТА,  https://paramounts.bg

Корпоративна система за сигурност регистрира и идентифицира всеки достъп и запис на информация от всеки служител:

 • Пароли и права на достъп.
 • Локалната компютърна мрежа е защитена с firewall.
 • Електронен офис. Принтери не са дотъпни за оперативния състав.
 • Системна сигурност гарантирана от хост сървъра.

 

ЗАЩИТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Стриктно управление и административен одит, отчитане и наблюдение на техниката на всяко ниво:

 • Дву-мониторен контрол на електронния офис.
 • Ограничен достъп до интернет базиран на информационна необходимост.
 • Липса на възможности за запис на външни носители на информация.
 • Работното място е подсигурено и индивидуално -> антивирусен софтуер и firewall-защита.

 

ДОВЕРЕН ПЕРСОНАЛ

 • Тестови методи на оценка на почтеността и лоялността по време на подбора на персонал.
 • Проверка предишен опит и препоръки.
 • Включване на строги клаузи за конфиденциалност по отношение на обработваната информация в трудовите договори и вътрешните правила на компанията.
 • Достъп до важна информация имат само ограничена група от хора определена от служебните им задължения.

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.